Bedrijfsoefentherapie


Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens arbeidsgerelateerde klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Vaak blijkt daarbij dat symptoombestrijding en aanpassingen van de werkplek niet voldoende zijn om arbeidsverzuim te voorkomen en reïntegratie te versnellen. Dit heeft toenemende kosten voor de werkgever tot gevolg.
Vaak wordt de relatie tussen het ontstaan van klachten en de manier van bewegen tijdens werkzaamheden niet gelegd. Het omgaan met ergonomische aanpassingen vereist  bewustwording van de eigen werkhouding en bewegingsgewoonten van de werknemer.
Wij kunnen een fundamentele rol spelen bij dit bewustmakingsproces.

Wat bieden wij?

Werkplekonderzoek en advies
Begeleiding en training in gezond werken en bewegen
Begeleiding bij het re-integratieproces

Nazorg in de vorm van follow-up trainingen


Preventie en kosten

Preventie

Bewustwording en gedragsverandering zijn een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Vanuit de praktijk is gebleken dat houdingscorrectie en bewegingsverbetering een effectieve preventie van arbeidsgerelateerde klachten is. Hierbij is er een win-win situatie voor zowel de werknemer als de werkgever.

Kosten

De kosten van training en begeleiding komen voor rekening van de werkgever.
Bij een individuele begeleiding is een gedeeltelijke vergoeding door de reguliere
zorgverzekeraar mogelijk.

Klik hier voor de folder arbeidsrelevante klachten.