Kinderoefentherapie


De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen.
Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.
 
Maar er zijn ook kinderen bij wie niet alles 'vanzelf' gaat. Denk je als ouder bijvoorbeeld wel eens:
•    'Mijn baby is wel erg onrustig'
•    'Hij moet toch al wel gaan lopen?'
•    'Waarom zie ik andere baby's nooit billenschuiven?'
Of, als je kind wat ouder is:
•    'Wat struikelt en valt ze toch vaak'
•    'Verbeeld ik het me nou, of heeft ze echt moeite met schrijven?'
•    'Het is toch niet normaal dat hij zich zo slecht kan concentreren en steeds maar hoofdpijn heeft?'
•    'Wat onhandig is ze toch, ze durft ook zo weinig!'
 

Veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet je of deze zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

 
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met jouw kind het geval? Dan kan je kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.
 
De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en kan u precies vertellen wat je kind nodig heeft.
 
http://www.kinderoefentherapie.nl